تجهیزات حفاظت فردی1

شروع موضوع توسط nasim ‏8 می 2017 در انجمن لوازم ایمنی فردی

 1. nasim

  nasim New Member

  تاریخ عضویت:
  ‏8 می 2017
  ارسال ها:
  16
  تشکر شده:
  3
  جنسیت:
  زن
  تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده میشود:

  1. به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.

  2. به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.


  تجهیزات حفاظت فردی

  الف - کلیات:

  تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده میشود:

  1. به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.

  2. به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.

  3. در شرایطی که اقدام اساسی جهت تأمین ایمنی مشکل و یا نیاز به زمان میباشد در این صورت تنها گزینه ممکن، ایجاد شرایط ایمنی برای افراد بطور موقت خواهد بود.

  استفاده از وسایل استحفاظی فردی در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت میگیرد. لذا کارکنانی که باید بطور دائم از وسائل ایمنی از قبیل کلاه، کفش، عینک، دستکش و غیره استفاده نمایند مشمول مقررات زیر میباشد:

  × انجام کارهایی که مستلزم داشتن وسایل ایمنی است بدون استفاده از وسائل مربوطه مجاز نیست.

  × سرپرست مربوطه بایستی از ارجاع کار به کارکنانی که مجهز به وسائل ایمنی نیستند خودداری نماید.

  × در صورتیکه هر یک از کارکنان وسایل و یا البسه ایمنی را مفقود نماید، یا نتواند آنرا ارائه دهد و نهایتاً مسئول فقدان آن شناخته شود به میزانی که شرکت تعیین میکند باید جریمه بپردازد.

  × کارکنان باید وسائل ایمنی را که بطور موقت برای انجام وظیفه دریافت داشتهاند پس از انجام کار مسترد دارند.

  × کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند.

  × کارکنانیکه بعلت ضعف و نقص بدنی نمیتوانند از وسیله ایمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند توسط سرپرستان به اداره ایمنی معرفی شده تا از طریق آن به پزشک صنعتی معرفی گردند و طبق نظر وی، مسئول ایمنی و رئیس اداره مربوطه باید تصمیم مقتضی در مورد آنان اتخاذ نمایند.

  × در مورد کارکنانیکه بدلایل غیر موجه از پوشیدن لباس و وسائل ایمنی خودداری نمایند اقدامات انضباطی طبق مقررات داخلی شرکت اجرا خواهد گردید.

  × کلیه وسائل و البسه ایمنی باید در جای مناسب و محفوظ نگهداری شوند.

  ب - ویژگیهای عمومی تجهیزات حفاظت فردی:

  تجهیزات حفاظت فردی بایستی دارای ویژگیهای زیر باشند:

  1. متناسب با نوع کار باشند.

  2. حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید.

  3. استفاده از آنها آسان و راحت باشد.

  4. اندازه ی آن برای فرد استفاده کننده مناسب باشد.

  5. خود وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد.

  6. با حداقل آموزش و برای عموم قابل استفاده باشد.

  7. با استانداردها، طرحها و برنامههای HSE مطابقت داشته باشد.

  8. مطابق با راهنماییهای تولید کننده آن به کار گرفته شوند.

  9. علائم آگاهی دهنده و راهنمای استفاده به مقدار کافی در محیط کار تعبیه شده باشد

  ج - تهیه تجهیزات حفاظت فردی:‌

  مسئولیت تعیین نوع و سفارش گذاری و تهیه و تأمین تجهیزات حفاظت فردی بر عهده امور HSE شرکتهای ذیربط میباشد. لازم است در تهیه تجهیزات حفاظت فردی ویژگیهای عمومی ذکر شده بالا لحاظ شوند.


  د - ماتریس تجهیزات حفاظت فردی:‌

  تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز مشاغل مختلف بر اساس عوامل زیان آور محیط کار و خطراتی که کارکنان شاغل در هر شغل با آن مواجه هستند، توسط اداره ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و موارد به تفکیک مشاغل کاری موجود و با تعیین تواتر زمانی تحویل این اقلام در ماتریس تجهیزات فردی درج
  میگردند.


  س- نظارت بر چگونگی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی:

  § کلیه سرپرستان و مجری طرحها بایستی نسبت به استفاده از وسایل استحفاظی فردی توسط کارکنان تحت سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند.

  § مسئولیت استفاده از وسایل استحفاظی توسط کارکنان پیمانکار به عهده سرپرست ذیربط در سازمان پیمانکار است.

  § مسئولیت نظارت و کنترل استفاده از وسائل استحفاظی فردی توسط کارکنان طرحها و افراد پیمانکاران و ارائه آموزشهای لازم ایمنی به عهده مسئول HSE هر طرح است.

  § کلیه کارکنان که در بخشهای عملیاتی شاغل هستند لازم است در هنگام کار از کفش ایمنی استفاده نمایند.

  § استفاده از کلاه ایمنی به هنگام کار و تردد در واحدهای صنعتی برای کلیه کارکنان ضروری است.

  § کلیه پیمانکاران طرحها شامل پیمانکاران مدیریت و مشاورین ناظر، موظف به تهیه و توزیع وسایل استحفاظی فردی بین کارکنان خود با توجه به ضوابط و الزامات این دستورالعمل
  میباشند.


  § مجری طرح موظف است در صورت مشاهده موارد و یا وصول گزارش ایمنی طرح، دائر به عدم استفاده از وسایل استحفاظی توسط کارکنان و افراد پیمانکار اقدامات انضباطی به شرح زیر
  به عمل آورد.


  Ã مرحله اول تخلف: اخطار شفاهی.

  Ã مرحله دوم تخلف: اخطار کتبی.

  Ã مرحله سوم تخلف:‌ اجازه ورود به تأسیسات را ندهند.

  ر- ارزیابی تجهیزات حفاظتی مورد استفاده:

  مسئولیت بازرسی و ارزیابی تجهیزات حفاظت فردی در اختیار بر عهده هر یک از کارکنان میباشد. در این ارتباط لازم است که کارکنان با عنایت به آموزشهای ارایه شده نسبت به بازرسی روزانه تجهیزات حفاظت فردی خود اقدام نموده و در صورت وجود هر گونه نقص، موارد را به سرپرستان خود اطلاع دهند. این نواقص میتواند شامل موارد زیر باشد:

  1. پارگی البسه، دستکش، پیش بند، گتر و ... بویژه در شرایطی که فرد با مواد شیمیایی یا رادیواکتیو فعالیت میکند.

  2. آزمون نشتی یا پارگی ماسکهای حفاظتی و آزمون راندمان پالایش فیلترهای مربوطه.

  3. آزمون عدم نشتی یا پارگی ماسکهای حفاظتی و آزمون راندمان پالایش فیلترهای مربوطه.

  4. بازرسی بصری میزان خش ایجاد شده و یا پلیسه چسبیده شده به عینکهای ایمنی و محافظهای صورت.


  ز- انواع تجهیزات:‌

  · تجهیزات حفاظت از سر:

  برای حفاظت از سر در برابر انواع مخاطرات محیط کار از کلاه ایمنی استفاده میشود. با توجه به اینکه کاربرد اصلی کلاه ایمنی مقاومت در مقابل ضربههای مکانیکی است لذا باید طوری طراحی شود که قادر به تحمل این ضربهها باشد و در عین حال فشار ناشی از این ضربات را تا حد امکان مستهلک نماید.

  · تجهیزات حفاظت از صورت و چشم:‌

  یکی از مسائل مهم از لحاظ پیشگیری در صنعت، حفاظت چشم در مقابل خطرات ناشی از کار میباشد. به همین دلیل انواع عینکهای ایمنی متناسب با نوع مخاطراتی که سیستم بینایی را تهدید میکند، طراحی و ساخته شده است

  در کارهای مشروحه زیر استفاده از عینک یا دیگر وسایل حفاظتی چشم، برای کارکنان اعم از اینکه رأساً کار را انجام بدهند یا دستیار بوده و یا در نزدیکی آن به کار مشغول باشند ضروری و لازمالاجرا میباشد:‌

  Ã خرد کردن، شکستن، بریدن، کندن و یا سوراخ کردن موادی از قبیل سیمان، آجر،‌ سنگ، آسفالت، چدن و سایر مصالح ساختمانی.

  Ã برداشتن آستر و تمیز کرن داخل ظروف پالایشگاه و کارخانجات دیگر مثل جدار سیمانی و آجری و غیره.

  Ã کار کردن با چرخ سمباده حتی اگر چرخ مذکور مجهز به حفاظ باشد.

  Ã به هنگام تمیز کردن یا کار کردن داخل کورهها، دودکشها و گرم کنندهها.

  Ã کارهائیکه ایجاد گرد و غبار و پراکندن ذرات میکند و جوشکاری سرب.

  Ã بکار بردن ابزاری که با هوای فشرده کار میکند برای انجام کارهائی از قبیل خرد کردن، درز گیری، بریدن میخ و مهرهها و همچنین مته کردن و سمباده کردن و کارهای مشابه.

  Ã کار کردن با ابزار ماشینی.

  Ã جلا دادن بوسیله چرخ و یا برش سیمی، تراشیدن، پوسته گیری کردن، ضربه زدن و کارهای مشابه.

  Ã چرخ کردن و درز گیری پرچ.

  Ã جابجا کردن و جمع آوری مواد زائد.

  Ã آهنگری.

  Ã پاک کردن لولههای سرباز با هوا.

  Ã استفاده از چکش و پتک برای کوبیدن ابزار، قلمها، میلههای برنده و غیره و چکشی که با آن لوله و ظروف بازرسی میشود.

  Ã اندازه گیری مخازن محتوی هر گونه مواد نفتی و یا شیمیایی و یا هر هیدروکربور سبک.

  Ã کار کردن با انبردست در موقع کشیدن شیئی، قطع سیم و نوار و شیئی دیگری که تحت کشش میباشد و یا در مواردیکه ممکن است کار کردن با سیم مخاطراتی در بر داشته باشد.

  Ã تنظیم آب بندی کمپرسور، تلمبه، موتور و غیره که در حال کار کردن میباشد.


  Ã در موقع کار کردن با وسایل شیشهایکه تحت فشار و یا خلاء میباشد.

  Ã رنگ زدن بوسیله هوای فشرده.

  Ã کارهای بنایی و نجاری.

  Ã جابجا کردن قیر گداخته.

  Ã تخلیه و جابجا کردن بارهائیکه ایجاد گرد و غبار میکنند مثل سود سوز آور، گوگرد، سیمان، خاک نسوز، کاتالیستها،‌ مواد شیمیایی و غیره.

  توجه:‌ عینک محافظ صورت در مقابل گرد و غبار محافظ نمیباشد و در محیطی که گرد و غبار مواد موجود است نباید بکار برده شود. در این شرایط توصیه میشود که از ماسکهای تمام صورت با فیلتر گرد و غبار استفاده شود.

  Ã برای نمونه گیری، بار گیری، تخلیه و جابجا کردن مایعات خورنده و سوزش آور از قبیل اسید، سود سوز آور یا امثال آن، کلاهخود ضد اسید و ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدی توصیه میشود که حفاظت کامل در مقابل ترشح مایعات را خواهد داد همچنین ممکن است عینک ضد اسید و نقاب مخصوص متصل بر روی کلاه ایمنی بکار رود. در مواردیکه احتمال خطر کم است از عینک ضد اسید استفاده شود.

  هنگام تعمیرات، پاک کردن و سرویس کردن کلیه ظروف و دستگاههائی که مواد اسیدی و سود سوز آور در داخل آنها بوده و یا میباشد و نیز هنگام باز و بستن شیرهای خطوط لوله و به کار انداختن تلمبههای اینگونه مواد، باید از "کلاهخود" ضد اسید، از نقاب و عینک ضد اسید و یا ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدی استفاده شود.

  Ã برای کار کردن با گاز و بخارات مضر برای چشم بایستی عینک ضد اسید و یا ماسک تمام صورت با فیلتر جذب بخارات اسیدی بکار برد.

  Ã هنگام نمونهگیری مواد شیمیایی بایستی نقاب متصل به کلاه ایمنی بکار برده شود.

  تذکر:‌ در هر یک از عملیات فوق که حفاظت سر و گردن نیز ضروری باشد باید از البسه و وسائل ایمنی مناسب و متناسب استفاده نمود.

  Ã کلیه سرپرستان و اشخاصی که مسئولیت آنها ایجاب میکند در موقع انجام کارهائیکه مخاطراتی برای چشم دارد حضور داشته باشند مکلفند از عینک مناسب استفاده نمایند.
   
 2. mrhamid

  mrhamid New Member

  تاریخ عضویت:
  ‏20 جولای 2019
  ارسال ها:
  1
  تشکر شده:
  0
  جنسیت:
  مرد
  سلام ممنون خیلی کامل بود
  این اطلاعات رو برای دانشگاهم میخواستم.
   

به اشتراک بگذارید