انجمن جوش ایران

 1. بازرسی فنی

  گروه بازرسی فنی و بازرسی جوش
  1. بازرسی جوش (عمومی)

   بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب
   موضوع ها:
   25
   ارسال ها:
   40
  2. بازرسی لوله کشی صنعتی (PIPING)

   بازرسی لوله کشی صنعتی (PIPING)
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   5
   آخرین ارسال: لوله کشی صنعتی (piping) 2 wfaejoosh, ‏13 آوریل 2017
  3. بازرسی مخازن

   بازرسی مخازن
   موضوع ها:
   17
   ارسال ها:
   19
   آخرین ارسال: تست هیدرواستاتیک مخازن pouyaboresh, ‏10 مارس 2020
  4. بازرسی جوش در ساختمان

   بازرسی جوش در ساختمان
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   5
   آخرین ارسال: نحوه کار دستگاه جوش آرگون solosmarket, ‏21 فوریه 2019
 2. آزمایشات غیرمخرب (NDT)

  آزمایشات و تست های غیرمخرب
  1. تست چشمی جوش (VT)

   تست چشمی جوش
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   5
   آخرین ارسال: بازرسی چشمی جوش mahsabk, ‏18 آوریل 2017
  2. تست مایع نافذ (PT)

   تست مایع نافذ (PT)
   موضوع ها:
   9
   ارسال ها:
   10
   آخرین ارسال: تکنیک های تست مایع نافذ solosmarket, ‏23 فوریه 2019
  3. تست ذرات مغناطیسی (MT)

   تست ذرات مغناطیسی (MT)
   موضوع ها:
   12
   ارسال ها:
   12
   آخرین ارسال: روش های بازرسی جوش Mt mahsabk, ‏18 آوریل 2017
  4. تست رادیوگرفی صنعتی (RT)

   تست رادیوگرفی صنعتی (RT)
   موضوع ها:
   9
   ارسال ها:
   10
   آخرین ارسال: تست رادیوگرافی جوش zakaria20, ‏8 آگوست 2017
  5. تست فراصوتی یا التراسنیک (UT)

   تست فراصوتی یا التراسنیک (UT)
   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   8
   آخرین ارسال: تست جوش التراسونیک Ut mahsabk, ‏18 آوریل 2017
  6. تست جریانهای گردابی (ET)

   تست جریانهای گردابی (ET)
   موضوع ها:
   3
   ارسال ها:
   4
   آخرین ارسال: تست جریان گردابی sepantaglass, ‏8 فوریه 2020
  7. تست الکترومغناطیسی (ET)

   تست الکترومغناطیسی (ET)
   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
 3. حفاظت از خوردگی

  حفاظت از خوردگی جوش
  1. بازرسی سندبلاست و رنگ

   بازرسی سندبلاست و رنگ
   موضوع ها:
   6
   ارسال ها:
   7
   آخرین ارسال: رنگ کاری و حفاظت در برابر زنگ زدگی1 plata, ‏26 آوریل 2020
  2. عایق و پوشش های صنعتی

   عایق و پوشش های صنعتی
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   5
   آخرین ارسال: عایق رطوبتی بتن shahabiyan, ‏13 جولای 2020
  3. حفاظت کاتدیک

   انواع حفاظت کاتدیک
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   4
   آخرین ارسال: حفاظت کاتدی و اصول آن 3 nasim, ‏8 می 2017
 4. استاندارد و آیین نامه

  استاندارد و آیین نامه
  1. استاندارد IPS

   استاندارد IPS
   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   1
   آخرین ارسال: استاندارد Ips wfaejoosh, ‏17 آوریل 2017
  2. استاندارد AWS

   استاندارد AWS
   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. استاندارد ASME

   مطالب استاندارد ASME
   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
 5. ایمنی و بهداشت صنعتی

  ایمنی و بهداشت صنعتی
  1. ایمنی جوش و برشکاری

   ایمنی جوش و برشکاری
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   4
   آخرین ارسال: ایمنی در برشکاری و جوشکاری با گاز wfaejoosh, ‏17 آوریل 2017
  2. قوانین و انواع پروانه کار

   قوانین و انواع پروانه کار
   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. لوازم ایمنی فردی

   لوازم ایمنی فردی
   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   6
   آخرین ارسال: تجهیزات حفاظت فردی1 mrhamid, ‏20 جولای 2019
  4. ایمنی در ارتفاع

   ایمنی کار در ارتفاع
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   4
   آخرین ارسال: آئین‎نامه ایمنی کار در ارتفاع4 nasim, ‏8 می 2017
 6. مطالب متفرقه

  مطالب متفرقه
  1. معرفی سایر سایت ها

   معرفی سایر سایت ها
   موضوع ها:
   432
   ارسال ها:
   542
   آخرین ارسال: رژیم چاقی elidemy, ‏11 اکتبر 2020
  2. پیشنهادات و انتقادات

   پیشنهادات و انتقادات
   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   1
   آخرین ارسال: درخواست اضافه نمودن گروه یا دسته wfaejoosh, ‏19 آوریل 2017
  3. اطلاعیه های انجمن

   اطلاعیه های انجمن جوش ایران
   موضوع ها:
   3
   ارسال ها:
   8
  4. معرفی یا استخدام نیروی متخصص

   تامین نیروی متخصص جهت استخدام
   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
  5. معرفی شرکت های فعال در زمینه های مرتبط

   معرفی شرکت های فعال در زمینه های مرتبط
   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   1
  6. سایر مباحث متفرقه

   سایر مباحث متفرقه
   موضوع ها:
   415
   ارسال ها:
   568
   آخرین ارسال: انواع درب ضد آب با بهترین کیفیت موجود sara_zand, ‏22 اکتبر 2020 در 02:49